Om oss


S&S grundades 1891 och sedan dess har vi varit en viktig del av litteraturen, kulturen, bildningen och samhällsdebatten i Finland. Med våra tre förlag bidrar vi till att göra Finland till ett ännu mer öppet, mångstämmigt och jämlikt samhälle genom att ge ut verk som berör, väcker tankar och ger kunskap och varaktiga läsupplevelser.

S&S Litteratur


Litteratur som bygger broar och vidgar vyer — allt sedan 1891
  • Husmödrar och feminister

    Vad kände och tänkte småbarnsmammorna på 1950-och 1960-talen? När de förväntades hållas inom hemmets väggar, när de stod vid spisen,…

    Läs mer

S&S Läromedel


För och med den finlandssvenska skolan

Kustantamo S&S


En litterär vän du kan lita på

Helsinki Literary Agency


The agency is a joint venture of four Finnish publishing houses: Gummerus, Schildts & Söderströms, Siltala and Teos. It represents a wide range of prominent, award winning authors writing both in Finnish and Swedish.